Wednesday, December 30, 2009

Ge Vattenfall till pensionssystemet

Pensionssystemet är i dagsläget ansträngt. I morgon blir det ännu värre så varför inte ge vattenfall till pensionssystemet? Göran Persson och company tog ju pengar från framtidens pensionärer och fixade därmed statsbudgeten. Det är dags att betala tillbaka de pengarna och lagstifta om att ingen regering mer får åderlåta pensionärerna, nutida och framtida.

Relaterat:
Affärsvärlden

Monday, October 5, 2009

Öppna gränserna!

Hembiträde
Invandring hjälper alla.
Varför ska vi släppa in en massa skräpkulturer och religioner som kommer hit och parasiterar på oss? De kommer hit och tar våra jobb och lever på socialbidrag vilka vi får betala via vår skattsedel?

Helt fel, enligt en FN-undersökning så gynnar invandringen ekonomin.

Invandrarna gynnas själva. De gynnar lokalbefolkningen och de gynnar de som blir kvar i deras hemländer. Invandrarna tar de jobb som lokalbefolkningen inte vill ha och detta gör att lokalbefolkningen får mer kvalificerade jobb med bättre lön.

Alla gynnas av invandring med andra ord.

Här i Sverige så hör man ibland att pensionspengarna till dagens ungdom kommer att vara slut eftersom det kommer att vara så många pensionärer inom några decennier. Men att öka invandringen skulle vara en lösning eftersom problemet är att vi behöver fler förvärvsarbetande.

Källa:
AF - Invandring lönsamt för alla

Sunday, September 20, 2009

Fler och större kriser kommer!

Det är ju fullständigt uppåt väggarna att inbilla sig att denna kris skulle vara så unik att den inte kommer att komma tillbaka igen.

Fler och värre kriser väntar runt hörnet!

Det är bra att Herr Borg är försiktig i sina prognoser och planerar för stigande arbetslöshet. Men när Anders Borg gör ett uttalande och säger att krisen är den "kanske svåraste finanskris vi kommer att uppleva under vår livstid", så är det inte grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns hur mycket empiri som helst som visar att kriserna bara blir mer omfattande hela tiden.

Krisen kommer tillbaka än värre och det är det Anders Borg borde planera för!

Källa:
AF: Vi har lagt en krisbudget

Expressen: ..historisk krisläge

DN: Stigande arbetslöshet

SvD: 11 procent utan jobb

Friday, September 18, 2009

Vaccination räddar andras liv

Vaccinera dig!

Det är framför allt för att skydda andra människor som man ska vaccinera sig.
Smittskyddsinstitutet har gått ut med en kampanj där de tar upp tre argument för varför man ska vaccinera sig;

  1. Skydda sig själv
  2. Skydda andra
  3. Hindra smittspridnigen

Läs mer om kampanjen här.

Som tidigare skrivits på detta forum sparar samhället dessutom enorma belopp genom att vaccinera befolkningen;

  • 2,5 miljarder sparas om 60 procent vaccineras
  • Break even nås redan om 30 procent vaccineras

Saxat från DN:

"Notan för samhället

De här kostnaderna har tagits med i beräkningarna:
En dags sjukfrånvaro från jobbet: 2.000 kr.
Ett läkarbesök inom primärvården: 2.000 kr.
Ett dygns sjukhusvård: 8.000 kr.
Kostnad per person för vaccination: 300 kr. (Staten betalar 2,7 miljarder för vaccinet oavsett hur många som väljer att vaccinera sig.)
Ett dödsfall: 22 miljoner kr.

Fakta: Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet"

Källa:
Lyckad vaccination sparar 2,5 miljarder

Sunday, September 6, 2009

Ekonomiskt med vaccinfabrik i Sverige

Flu
_
Givetvis borde Sverige ha en egen vaccinfabrik för att möta framtida pandemihot. Den skulle även kunna bli en del av vår biståndspolitik genom att hjälpa u-länder med vaccin mot många olika sjukdomar.

En fabrik kostar en miljard - en struntsumma i sammanhanget.


Relaterat
Aftonbladet: Reinfeldt stoppade vaccinfabrik
DN år 2005: Ny vaccinfabrik i Sverige år 2010

Tuesday, July 21, 2009

Influensavaccination lönsamt (A(H1N1))

Vaccinationskostnaden betalar sig själv eftersom det är oerhört dyrt för samhället när människor måste stanna hemma från sina jobb.

Vaccinationens pris motsvarar en karensdag vilket gör vaccinationen till en god investering. Därför borde samhället betala kostnaden för vaccinationerna. Vissa prognoser talar om att 50% av den arbetsföra befolkningen måste stanna hemma i en vecka.

Varje dödsfall kostar samhället ca 13 miljoner kronor i minskade nettoskatteintäkter, vilket ytterligare är ett skäl för att samhället ska stå för vaccinationskostnaderna.

Utöver det tillkommer en mängd sidoeffekter exempelvis människor som blir handikappade och dessutom har det nu påvisats att svinbesättningar kan bli smittade av människor vilket ytterligare skulle öka kostnaderna.

Relaterat:
Halv miljon skånska svin riskerar svininfluensan
Socialdemokraterna kräver gratis vaccin
Regeringen skjuter inte till pengar
Svinvaccinet kan kosta 300 kronor
http://www.krisinformation.se
England varnar: 350 döda varje dag
Nu kräver (S) avgiftsfri vaccination

Friday, May 15, 2009

Norska oljefonden en förebild

Jag läste någonstans att Norrmännen undrar var vinsterna från den svenska industrin, skogen och stålet tagit vägen? Sanningen är att pengarna helt enkelt är förbrukade.

Norrmännen har en rejäl buffert som växer och växer - Oljefonden.


Den som spar den har.


När det blir dåliga tider har de fonden att tillgå. Reglerna säger att de får ta ut max fyra procent av fondens värde per år till statsbudgeten. Det innebär rimligtvis att fonden kommer att växa och växa eftersom den förväntade avkastningen är större än fyra procent. Fonden är världens största och investerar enbart i utländska bolag exempelvis Svenska bolag.

Sverige borde lära sig av sina visa grannar. Vi borde med starta en fond med buffertkapital för sämre tider.

Källor och mer läsning:
Ekonomipartiet.se: Tiondeprincipen
Wikipedia: Statens pensjonsfond
DN.se: Norge tär på oljefonden
di.se: Oljefonden gör norrmännen stenrika