Saturday, February 28, 2009

Kronan är bättre än Euron för Sverige

Med kronan har Sverige och svenskarna möjlighet att själva påverka valutapolitiken. Därför ska vi behålla en egen riksbank och en egen valuta. Sverige bör i möjligaste mån behålla sin självständighet för att inte bli en liten provins i utkanten av EU som mjölkas på skattepengar.

I dag 2009 beräknas vi betala 20 miljarder kr till EU och vi får bara tillbaka 11 miljarder. Vem som helst kan förstå att det stora EU gärna brandskattar lilla Sverige om vi skänker bort vårt självbestämmande.

Källa:
DN: Dags att slopa kronan

EU-upplysningen: Sverige nettobetalar 9 miljarder kronor till EU

Monday, February 23, 2009

Tiondeprincipen

Dagens statsmakt har en ekonomisk grundsyn som går ut på att konsumera alla skattepengar och andra inkomster som kommer in till statsfinanserna. Vad de istället borde göra är att spara tio procent av inkomsterna i globala indexfonder och därmed bygga upp ett kapital. Detta kapital kommer i sin tur att generera en avkastning och efter några år kommer avkastningen att överstiga skatteintäkterna.

Då kan medborgarna sluta betala inkomstskatt.

Alla statliga utgifter kommer att kunna betalas av avkastningen av det insamlade kapitalet. Av den genererade avkastningen ska i sin tur enbart 90 procent konsumeras och tio procent sparas och tillföras kapitalet. På detta sätt bygger staten upp en kapitalbas vilkens avkastning kommer att stiga år efter år.

Vård, skola och omsorg kommer därmed att säkras. Miljöåtgärder kommer att kunna finansieras och andra framtida nya projekt kommer att ha en säker ekonomisk bas. Sverige kommer att i förlängningen kunna införa en medborgarlön. Det behöver inte ta mer än 25 år med ränta-på ränta-effekten om man investerar i Globala indexfonder som historiskt givit en avkastning på ca 10 procent per år.

Guld och gröna skogar med andra ord.