Friday, May 15, 2009

Norska oljefonden en förebild

Jag läste någonstans att Norrmännen undrar var vinsterna från den svenska industrin, skogen och stålet tagit vägen? Sanningen är att pengarna helt enkelt är förbrukade.

Norrmännen har en rejäl buffert som växer och växer - Oljefonden.


Den som spar den har.


När det blir dåliga tider har de fonden att tillgå. Reglerna säger att de får ta ut max fyra procent av fondens värde per år till statsbudgeten. Det innebär rimligtvis att fonden kommer att växa och växa eftersom den förväntade avkastningen är större än fyra procent. Fonden är världens största och investerar enbart i utländska bolag exempelvis Svenska bolag.

Sverige borde lära sig av sina visa grannar. Vi borde med starta en fond med buffertkapital för sämre tider.

Källor och mer läsning:
Ekonomipartiet.se: Tiondeprincipen
Wikipedia: Statens pensjonsfond
DN.se: Norge tär på oljefonden
di.se: Oljefonden gör norrmännen stenrika

Monday, May 11, 2009

Fritt fram att diskriminera kvinnor pga flata politiker

Det är inte tillåtet att ge lägre lön till kvinnor eller att hindra dem från att rösta.

Det är dock fullt tillåtet att döda ofödda flickor på grund av att de är flickor.

Politiketablissemanget visar en förvånansvärd flathet mot detta barbari. Om det fanns någon rättskänsla hos regering och riksdag hade de givetvis stoppat detta förfarande omedelbart.


Källa:
Aftonbladet: Omöjligt att neka abort pga kön

Saturday, May 9, 2009

Hemlöshet kan drabba dig

Har du en årslön i buffertsparande så kommer du att klara dig igenom många konjunkturnedgångar. Det hade inte 9-åriga Brehanna Ledesmas familj, i Portland USA vilket ledde till att Brehanna och hennes familj blev hemlösa när pappa Joe förlorade sitt jobb.

Hemlöshet kan även drabba dig här i trygga Sverige.

Eftersom Svensk ekonomi inte har någon buffert utan lever "ur hand i mun" så kan en längre konjunkturnedång sätta landet i 'konkurs'. Om vi istället sparade 10% av skatteintäkterna i buffertfonder så skulle vi klara svåra ekonomiska kriser bättre och slippa se rubriker som, "Begravning skäl att bli av med a-kassa".

Om vi ska ha ett folkhem där staten tar ansvar för medborgarna så bör staten också se till att medborgarna har en god ekonomi, genom statligt buffertsparande.

9-åriga Brehannas öde delas i USA av 1,5 miljoner andra barn och även Sverige är på väg dit om vi inte ändrar vår syn på ekonomi.

Källa:
1,5 miljoner hemlösa barn i USA