Sunday, September 20, 2009

Fler och större kriser kommer!

Det är ju fullständigt uppåt väggarna att inbilla sig att denna kris skulle vara så unik att den inte kommer att komma tillbaka igen.

Fler och värre kriser väntar runt hörnet!

Det är bra att Herr Borg är försiktig i sina prognoser och planerar för stigande arbetslöshet. Men när Anders Borg gör ett uttalande och säger att krisen är den "kanske svåraste finanskris vi kommer att uppleva under vår livstid", så är det inte grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns hur mycket empiri som helst som visar att kriserna bara blir mer omfattande hela tiden.

Krisen kommer tillbaka än värre och det är det Anders Borg borde planera för!

Källa:
AF: Vi har lagt en krisbudget

Expressen: ..historisk krisläge

DN: Stigande arbetslöshet

SvD: 11 procent utan jobb

Friday, September 18, 2009

Vaccination räddar andras liv

Vaccinera dig!

Det är framför allt för att skydda andra människor som man ska vaccinera sig.
Smittskyddsinstitutet har gått ut med en kampanj där de tar upp tre argument för varför man ska vaccinera sig;

  1. Skydda sig själv
  2. Skydda andra
  3. Hindra smittspridnigen

Läs mer om kampanjen här.

Som tidigare skrivits på detta forum sparar samhället dessutom enorma belopp genom att vaccinera befolkningen;

  • 2,5 miljarder sparas om 60 procent vaccineras
  • Break even nås redan om 30 procent vaccineras

Saxat från DN:

"Notan för samhället

De här kostnaderna har tagits med i beräkningarna:
En dags sjukfrånvaro från jobbet: 2.000 kr.
Ett läkarbesök inom primärvården: 2.000 kr.
Ett dygns sjukhusvård: 8.000 kr.
Kostnad per person för vaccination: 300 kr. (Staten betalar 2,7 miljarder för vaccinet oavsett hur många som väljer att vaccinera sig.)
Ett dödsfall: 22 miljoner kr.

Fakta: Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet"

Källa:
Lyckad vaccination sparar 2,5 miljarder

Sunday, September 6, 2009

Ekonomiskt med vaccinfabrik i Sverige

Flu
_
Givetvis borde Sverige ha en egen vaccinfabrik för att möta framtida pandemihot. Den skulle även kunna bli en del av vår biståndspolitik genom att hjälpa u-länder med vaccin mot många olika sjukdomar.

En fabrik kostar en miljard - en struntsumma i sammanhanget.


Relaterat
Aftonbladet: Reinfeldt stoppade vaccinfabrik
DN år 2005: Ny vaccinfabrik i Sverige år 2010