Wednesday, December 30, 2009

Ge Vattenfall till pensionssystemet

Pensionssystemet är i dagsläget ansträngt. I morgon blir det ännu värre så varför inte ge vattenfall till pensionssystemet? Göran Persson och company tog ju pengar från framtidens pensionärer och fixade därmed statsbudgeten. Det är dags att betala tillbaka de pengarna och lagstifta om att ingen regering mer får åderlåta pensionärerna, nutida och framtida.

Relaterat:
Affärsvärlden

Monday, October 5, 2009

Öppna gränserna!

Hembiträde
Invandring hjälper alla.
Varför ska vi släppa in en massa skräpkulturer och religioner som kommer hit och parasiterar på oss? De kommer hit och tar våra jobb och lever på socialbidrag vilka vi får betala via vår skattsedel?

Helt fel, enligt en FN-undersökning så gynnar invandringen ekonomin.

Invandrarna gynnas själva. De gynnar lokalbefolkningen och de gynnar de som blir kvar i deras hemländer. Invandrarna tar de jobb som lokalbefolkningen inte vill ha och detta gör att lokalbefolkningen får mer kvalificerade jobb med bättre lön.

Alla gynnas av invandring med andra ord.

Här i Sverige så hör man ibland att pensionspengarna till dagens ungdom kommer att vara slut eftersom det kommer att vara så många pensionärer inom några decennier. Men att öka invandringen skulle vara en lösning eftersom problemet är att vi behöver fler förvärvsarbetande.

Källa:
AF - Invandring lönsamt för alla

Sunday, September 20, 2009

Fler och större kriser kommer!

Det är ju fullständigt uppåt väggarna att inbilla sig att denna kris skulle vara så unik att den inte kommer att komma tillbaka igen.

Fler och värre kriser väntar runt hörnet!

Det är bra att Herr Borg är försiktig i sina prognoser och planerar för stigande arbetslöshet. Men när Anders Borg gör ett uttalande och säger att krisen är den "kanske svåraste finanskris vi kommer att uppleva under vår livstid", så är det inte grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns hur mycket empiri som helst som visar att kriserna bara blir mer omfattande hela tiden.

Krisen kommer tillbaka än värre och det är det Anders Borg borde planera för!

Källa:
AF: Vi har lagt en krisbudget

Expressen: ..historisk krisläge

DN: Stigande arbetslöshet

SvD: 11 procent utan jobb

Friday, September 18, 2009

Vaccination räddar andras liv

Vaccinera dig!

Det är framför allt för att skydda andra människor som man ska vaccinera sig.
Smittskyddsinstitutet har gått ut med en kampanj där de tar upp tre argument för varför man ska vaccinera sig;

  1. Skydda sig själv
  2. Skydda andra
  3. Hindra smittspridnigen

Läs mer om kampanjen här.

Som tidigare skrivits på detta forum sparar samhället dessutom enorma belopp genom att vaccinera befolkningen;

  • 2,5 miljarder sparas om 60 procent vaccineras
  • Break even nås redan om 30 procent vaccineras

Saxat från DN:

"Notan för samhället

De här kostnaderna har tagits med i beräkningarna:
En dags sjukfrånvaro från jobbet: 2.000 kr.
Ett läkarbesök inom primärvården: 2.000 kr.
Ett dygns sjukhusvård: 8.000 kr.
Kostnad per person för vaccination: 300 kr. (Staten betalar 2,7 miljarder för vaccinet oavsett hur många som väljer att vaccinera sig.)
Ett dödsfall: 22 miljoner kr.

Fakta: Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet"

Källa:
Lyckad vaccination sparar 2,5 miljarder

Sunday, September 6, 2009

Ekonomiskt med vaccinfabrik i Sverige

Flu
_
Givetvis borde Sverige ha en egen vaccinfabrik för att möta framtida pandemihot. Den skulle även kunna bli en del av vår biståndspolitik genom att hjälpa u-länder med vaccin mot många olika sjukdomar.

En fabrik kostar en miljard - en struntsumma i sammanhanget.


Relaterat
Aftonbladet: Reinfeldt stoppade vaccinfabrik
DN år 2005: Ny vaccinfabrik i Sverige år 2010

Tuesday, July 21, 2009

Influensavaccination lönsamt (A(H1N1))

Vaccinationskostnaden betalar sig själv eftersom det är oerhört dyrt för samhället när människor måste stanna hemma från sina jobb.

Vaccinationens pris motsvarar en karensdag vilket gör vaccinationen till en god investering. Därför borde samhället betala kostnaden för vaccinationerna. Vissa prognoser talar om att 50% av den arbetsföra befolkningen måste stanna hemma i en vecka.

Varje dödsfall kostar samhället ca 13 miljoner kronor i minskade nettoskatteintäkter, vilket ytterligare är ett skäl för att samhället ska stå för vaccinationskostnaderna.

Utöver det tillkommer en mängd sidoeffekter exempelvis människor som blir handikappade och dessutom har det nu påvisats att svinbesättningar kan bli smittade av människor vilket ytterligare skulle öka kostnaderna.

Relaterat:
Halv miljon skånska svin riskerar svininfluensan
Socialdemokraterna kräver gratis vaccin
Regeringen skjuter inte till pengar
Svinvaccinet kan kosta 300 kronor
http://www.krisinformation.se
England varnar: 350 döda varje dag
Nu kräver (S) avgiftsfri vaccination

Friday, May 15, 2009

Norska oljefonden en förebild

Jag läste någonstans att Norrmännen undrar var vinsterna från den svenska industrin, skogen och stålet tagit vägen? Sanningen är att pengarna helt enkelt är förbrukade.

Norrmännen har en rejäl buffert som växer och växer - Oljefonden.


Den som spar den har.


När det blir dåliga tider har de fonden att tillgå. Reglerna säger att de får ta ut max fyra procent av fondens värde per år till statsbudgeten. Det innebär rimligtvis att fonden kommer att växa och växa eftersom den förväntade avkastningen är större än fyra procent. Fonden är världens största och investerar enbart i utländska bolag exempelvis Svenska bolag.

Sverige borde lära sig av sina visa grannar. Vi borde med starta en fond med buffertkapital för sämre tider.

Källor och mer läsning:
Ekonomipartiet.se: Tiondeprincipen
Wikipedia: Statens pensjonsfond
DN.se: Norge tär på oljefonden
di.se: Oljefonden gör norrmännen stenrika

Monday, May 11, 2009

Fritt fram att diskriminera kvinnor pga flata politiker

Det är inte tillåtet att ge lägre lön till kvinnor eller att hindra dem från att rösta.

Det är dock fullt tillåtet att döda ofödda flickor på grund av att de är flickor.

Politiketablissemanget visar en förvånansvärd flathet mot detta barbari. Om det fanns någon rättskänsla hos regering och riksdag hade de givetvis stoppat detta förfarande omedelbart.


Källa:
Aftonbladet: Omöjligt att neka abort pga kön

Saturday, May 9, 2009

Hemlöshet kan drabba dig

Har du en årslön i buffertsparande så kommer du att klara dig igenom många konjunkturnedgångar. Det hade inte 9-åriga Brehanna Ledesmas familj, i Portland USA vilket ledde till att Brehanna och hennes familj blev hemlösa när pappa Joe förlorade sitt jobb.

Hemlöshet kan även drabba dig här i trygga Sverige.

Eftersom Svensk ekonomi inte har någon buffert utan lever "ur hand i mun" så kan en längre konjunkturnedång sätta landet i 'konkurs'. Om vi istället sparade 10% av skatteintäkterna i buffertfonder så skulle vi klara svåra ekonomiska kriser bättre och slippa se rubriker som, "Begravning skäl att bli av med a-kassa".

Om vi ska ha ett folkhem där staten tar ansvar för medborgarna så bör staten också se till att medborgarna har en god ekonomi, genom statligt buffertsparande.

9-åriga Brehannas öde delas i USA av 1,5 miljoner andra barn och även Sverige är på väg dit om vi inte ändrar vår syn på ekonomi.

Källa:
1,5 miljoner hemlösa barn i USA

Friday, April 24, 2009

Dubblera barnbidraget - minska aborterna

En abort är en ekonomisk härdsmälta för samhället. En abort minskar skatteintäkterna för samhället med mellan 13-15 miljoner kronor.*

Eftersom de flesta aborter sker av ekonomiska skäl** borde barnbidraget dubbleras. Idag betalas ca 226 800 kr (1050 kr x 12 månader x 18 år) i barnbidrag för ett barn och en dubblering kommer rimligtvis att vara en god investering som betalar sig själv.

Källa:
** 9månader.nu: Abort
* jatilllivet.se: Vad har 30-år av fri abort kostat?

Jämlikhet börjar med ekonomisk jämlikhet

Jämlikhet är en självklarhet för alla idag men i verkligheten är samhället ojämlikt, framför allt ekonomiskt. Jämlikhet börjar med ekonomisk jämlikhet därför måste kostnader och skatter som drabbar kvinnor avskaffas eller lagstiftas bort.

Tänk dig ett samhälle som inte ger kvinnor högre skatt än män, dyrare sjukvård, som betalar lika lön till kvinnor, som inte ger kvinnor sämre vård och därmed ger kvinnor lika god ekonomi som män.

Idag är jämlikhet bara en chimär, ett spel för gallerierna. Lagar har stiftats men i själva verket efterföljs de inte. Detta måste proiriteras.

Rent konkret ska mediciner som riktar sig till kvinnor och ges till kvinnor vara gratis exempelvis preventivmedel. Detta minskar dessutom aborter*. Nödvändiga produkter exempelvis sanitetsbindor ska finnas på apotek helt gratis för kvinnor och subventioneras i detaljhandeln. Ojämlika skatter ska helt avskaffas.

Kvinnor ska inte behöva betala högre pris på produkter och tjänster än män. Idag är premier på sjukförsäkringar högre för kvinnor**. Detta fenomen har uppstått som ett resultat av att kvinnor är oftare är sjuka än män. Ekonomipartiet anser att eftersom kvinnor oftare är sjuka ska de också betala lägre avgifter för sjukförsäkringspremier, medicin och sjukvård i syfte att få ekonomisk jämlikhet.


Källor:
*
Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen; "Minskar tonårsaborter vid subventionering av p-piller?" (1994). Rapporten visade att minskningen av tonårsaborter var större i områden med p-pillersubventioner än i icke-subventionerade områden.

**
Konsumenternas försäkringsbyrå: Riskskillnader mellan män och kvinnor inom sjukförsäkring

Monday, March 30, 2009

Protestera mot retroaktiv skatt här!

Tänk dig att du handlar mjölk i din butik. Dagen efter när du ska handla igen i affären så säger handlaren att han höjt priset på mjölk i efterskott en vecka tillbaka med en krona. Så nu vill han att du ska betala en krona extra för mjölken du köpte igår.

Det är bedrägeri.

Så har Regeringen gjort med de som sålt hus och och bostadsrätter och fått uppskov på skatten genom att köpa nytt boende. De har höjt skatten från 20-22% i efterskott och dessutom infört en skatt på skatten med 0,5%. Det är rent bedrägeri mot medborgaren.

Skriv på namninsamlingen mot retroaktiva skatter här! Skriv ditt namn och ort och en kommentar om du vill.


Relaterat:

Aftonbladet
, 2, DN, SvD, Dagen.

Wednesday, March 4, 2009

Ett skattefritt samhälle

Staten ska spara ihop ett kapital och sedan låta sig försörjas av avkastningen av detta kapital.

Medborgarnas skattetryck kan därmed upphävas.

Noll procent i inkomstskatt bör vara ett första mål. Efter det kan moms och andra skatter som drabbar privatpersoner avskaffas. Till sist kan företagsskatter avskaffas.

Punktskatter såsom tobaksskatt och alkoholskatt vilka finns till av folkhälsoskäl bör dock få vara kvar tillsvidare, då det är oekonomiskt att avskaffa dessa. Det kanske till och med så att de temporärt bör höjas så att exempelvis tobaksbruket bär sina egna kostnader och inte subventionseras av Staten.

Skulle smugglingen av exempelvis cigaretter öka så bör skatten ökas och gå till tull och polis för bekämpning av smugglingen. Allt annat är defaitism. Tull och polis bör dessutom kunna beslagta tillgångar med ursprung i kriminalitet och använda dessa för att bekämpa brott. På sikt bör tobaksmissbruk regleras hårt för att så småningom avskaffas.

Saturday, February 28, 2009

Kronan är bättre än Euron för Sverige

Med kronan har Sverige och svenskarna möjlighet att själva påverka valutapolitiken. Därför ska vi behålla en egen riksbank och en egen valuta. Sverige bör i möjligaste mån behålla sin självständighet för att inte bli en liten provins i utkanten av EU som mjölkas på skattepengar.

I dag 2009 beräknas vi betala 20 miljarder kr till EU och vi får bara tillbaka 11 miljarder. Vem som helst kan förstå att det stora EU gärna brandskattar lilla Sverige om vi skänker bort vårt självbestämmande.

Källa:
DN: Dags att slopa kronan

EU-upplysningen: Sverige nettobetalar 9 miljarder kronor till EU

Monday, February 23, 2009

Tiondeprincipen

Dagens statsmakt har en ekonomisk grundsyn som går ut på att konsumera alla skattepengar och andra inkomster som kommer in till statsfinanserna. Vad de istället borde göra är att spara tio procent av inkomsterna i globala indexfonder och därmed bygga upp ett kapital. Detta kapital kommer i sin tur att generera en avkastning och efter några år kommer avkastningen att överstiga skatteintäkterna.

Då kan medborgarna sluta betala inkomstskatt.

Alla statliga utgifter kommer att kunna betalas av avkastningen av det insamlade kapitalet. Av den genererade avkastningen ska i sin tur enbart 90 procent konsumeras och tio procent sparas och tillföras kapitalet. På detta sätt bygger staten upp en kapitalbas vilkens avkastning kommer att stiga år efter år.

Vård, skola och omsorg kommer därmed att säkras. Miljöåtgärder kommer att kunna finansieras och andra framtida nya projekt kommer att ha en säker ekonomisk bas. Sverige kommer att i förlängningen kunna införa en medborgarlön. Det behöver inte ta mer än 25 år med ränta-på ränta-effekten om man investerar i Globala indexfonder som historiskt givit en avkastning på ca 10 procent per år.

Guld och gröna skogar med andra ord.