Monday, October 5, 2009

Öppna gränserna!

Hembiträde
Invandring hjälper alla.
Varför ska vi släppa in en massa skräpkulturer och religioner som kommer hit och parasiterar på oss? De kommer hit och tar våra jobb och lever på socialbidrag vilka vi får betala via vår skattsedel?

Helt fel, enligt en FN-undersökning så gynnar invandringen ekonomin.

Invandrarna gynnas själva. De gynnar lokalbefolkningen och de gynnar de som blir kvar i deras hemländer. Invandrarna tar de jobb som lokalbefolkningen inte vill ha och detta gör att lokalbefolkningen får mer kvalificerade jobb med bättre lön.

Alla gynnas av invandring med andra ord.

Här i Sverige så hör man ibland att pensionspengarna till dagens ungdom kommer att vara slut eftersom det kommer att vara så många pensionärer inom några decennier. Men att öka invandringen skulle vara en lösning eftersom problemet är att vi behöver fler förvärvsarbetande.

Källa:
AF - Invandring lönsamt för alla