Wednesday, December 30, 2009

Ge Vattenfall till pensionssystemet

Pensionssystemet är i dagsläget ansträngt. I morgon blir det ännu värre så varför inte ge vattenfall till pensionssystemet? Göran Persson och company tog ju pengar från framtidens pensionärer och fixade därmed statsbudgeten. Det är dags att betala tillbaka de pengarna och lagstifta om att ingen regering mer får åderlåta pensionärerna, nutida och framtida.

Relaterat:
Affärsvärlden