Wednesday, March 4, 2009

Ett skattefritt samhälle

Staten ska spara ihop ett kapital och sedan låta sig försörjas av avkastningen av detta kapital.

Medborgarnas skattetryck kan därmed upphävas.

Noll procent i inkomstskatt bör vara ett första mål. Efter det kan moms och andra skatter som drabbar privatpersoner avskaffas. Till sist kan företagsskatter avskaffas.

Punktskatter såsom tobaksskatt och alkoholskatt vilka finns till av folkhälsoskäl bör dock få vara kvar tillsvidare, då det är oekonomiskt att avskaffa dessa. Det kanske till och med så att de temporärt bör höjas så att exempelvis tobaksbruket bär sina egna kostnader och inte subventionseras av Staten.

Skulle smugglingen av exempelvis cigaretter öka så bör skatten ökas och gå till tull och polis för bekämpning av smugglingen. Allt annat är defaitism. Tull och polis bör dessutom kunna beslagta tillgångar med ursprung i kriminalitet och använda dessa för att bekämpa brott. På sikt bör tobaksmissbruk regleras hårt för att så småningom avskaffas.

No comments:

Post a Comment