Friday, April 24, 2009

Jämlikhet börjar med ekonomisk jämlikhet

Jämlikhet är en självklarhet för alla idag men i verkligheten är samhället ojämlikt, framför allt ekonomiskt. Jämlikhet börjar med ekonomisk jämlikhet därför måste kostnader och skatter som drabbar kvinnor avskaffas eller lagstiftas bort.

Tänk dig ett samhälle som inte ger kvinnor högre skatt än män, dyrare sjukvård, som betalar lika lön till kvinnor, som inte ger kvinnor sämre vård och därmed ger kvinnor lika god ekonomi som män.

Idag är jämlikhet bara en chimär, ett spel för gallerierna. Lagar har stiftats men i själva verket efterföljs de inte. Detta måste proiriteras.

Rent konkret ska mediciner som riktar sig till kvinnor och ges till kvinnor vara gratis exempelvis preventivmedel. Detta minskar dessutom aborter*. Nödvändiga produkter exempelvis sanitetsbindor ska finnas på apotek helt gratis för kvinnor och subventioneras i detaljhandeln. Ojämlika skatter ska helt avskaffas.

Kvinnor ska inte behöva betala högre pris på produkter och tjänster än män. Idag är premier på sjukförsäkringar högre för kvinnor**. Detta fenomen har uppstått som ett resultat av att kvinnor är oftare är sjuka än män. Ekonomipartiet anser att eftersom kvinnor oftare är sjuka ska de också betala lägre avgifter för sjukförsäkringspremier, medicin och sjukvård i syfte att få ekonomisk jämlikhet.


Källor:
*
Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen; "Minskar tonårsaborter vid subventionering av p-piller?" (1994). Rapporten visade att minskningen av tonårsaborter var större i områden med p-pillersubventioner än i icke-subventionerade områden.

**
Konsumenternas försäkringsbyrå: Riskskillnader mellan män och kvinnor inom sjukförsäkring

No comments:

Post a Comment