Friday, April 24, 2009

Dubblera barnbidraget - minska aborterna

En abort är en ekonomisk härdsmälta för samhället. En abort minskar skatteintäkterna för samhället med mellan 13-15 miljoner kronor.*

Eftersom de flesta aborter sker av ekonomiska skäl** borde barnbidraget dubbleras. Idag betalas ca 226 800 kr (1050 kr x 12 månader x 18 år) i barnbidrag för ett barn och en dubblering kommer rimligtvis att vara en god investering som betalar sig själv.

Källa:
** 9månader.nu: Abort
* jatilllivet.se: Vad har 30-år av fri abort kostat?

No comments:

Post a Comment