Tuesday, July 21, 2009

Influensavaccination lönsamt (A(H1N1))

Vaccinationskostnaden betalar sig själv eftersom det är oerhört dyrt för samhället när människor måste stanna hemma från sina jobb.

Vaccinationens pris motsvarar en karensdag vilket gör vaccinationen till en god investering. Därför borde samhället betala kostnaden för vaccinationerna. Vissa prognoser talar om att 50% av den arbetsföra befolkningen måste stanna hemma i en vecka.

Varje dödsfall kostar samhället ca 13 miljoner kronor i minskade nettoskatteintäkter, vilket ytterligare är ett skäl för att samhället ska stå för vaccinationskostnaderna.

Utöver det tillkommer en mängd sidoeffekter exempelvis människor som blir handikappade och dessutom har det nu påvisats att svinbesättningar kan bli smittade av människor vilket ytterligare skulle öka kostnaderna.

Relaterat:
Halv miljon skånska svin riskerar svininfluensan
Socialdemokraterna kräver gratis vaccin
Regeringen skjuter inte till pengar
Svinvaccinet kan kosta 300 kronor
http://www.krisinformation.se
England varnar: 350 döda varje dag
Nu kräver (S) avgiftsfri vaccination

No comments:

Post a Comment