Friday, September 18, 2009

Vaccination räddar andras liv

Vaccinera dig!

Det är framför allt för att skydda andra människor som man ska vaccinera sig.
Smittskyddsinstitutet har gått ut med en kampanj där de tar upp tre argument för varför man ska vaccinera sig;

  1. Skydda sig själv
  2. Skydda andra
  3. Hindra smittspridnigen

Läs mer om kampanjen här.

Som tidigare skrivits på detta forum sparar samhället dessutom enorma belopp genom att vaccinera befolkningen;

  • 2,5 miljarder sparas om 60 procent vaccineras
  • Break even nås redan om 30 procent vaccineras

Saxat från DN:

"Notan för samhället

De här kostnaderna har tagits med i beräkningarna:
En dags sjukfrånvaro från jobbet: 2.000 kr.
Ett läkarbesök inom primärvården: 2.000 kr.
Ett dygns sjukhusvård: 8.000 kr.
Kostnad per person för vaccination: 300 kr. (Staten betalar 2,7 miljarder för vaccinet oavsett hur många som väljer att vaccinera sig.)
Ett dödsfall: 22 miljoner kr.

Fakta: Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet"

Källa:
Lyckad vaccination sparar 2,5 miljarder

No comments:

Post a Comment