Sunday, September 20, 2009

Fler och större kriser kommer!

Det är ju fullständigt uppåt väggarna att inbilla sig att denna kris skulle vara så unik att den inte kommer att komma tillbaka igen.

Fler och värre kriser väntar runt hörnet!

Det är bra att Herr Borg är försiktig i sina prognoser och planerar för stigande arbetslöshet. Men när Anders Borg gör ett uttalande och säger att krisen är den "kanske svåraste finanskris vi kommer att uppleva under vår livstid", så är det inte grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns hur mycket empiri som helst som visar att kriserna bara blir mer omfattande hela tiden.

Krisen kommer tillbaka än värre och det är det Anders Borg borde planera för!

Källa:
AF: Vi har lagt en krisbudget

Expressen: ..historisk krisläge

DN: Stigande arbetslöshet

SvD: 11 procent utan jobb

No comments:

Post a Comment