Monday, May 11, 2009

Fritt fram att diskriminera kvinnor pga flata politiker

Det är inte tillåtet att ge lägre lön till kvinnor eller att hindra dem från att rösta.

Det är dock fullt tillåtet att döda ofödda flickor på grund av att de är flickor.

Politiketablissemanget visar en förvånansvärd flathet mot detta barbari. Om det fanns någon rättskänsla hos regering och riksdag hade de givetvis stoppat detta förfarande omedelbart.


Källa:
Aftonbladet: Omöjligt att neka abort pga kön

No comments:

Post a Comment